Kontakt

Martin Ryšavý
Email: rysavy.mato@gmail.com
Tel. č.: 0907/776151
Tenisové dvorce " TK Banik " Prievidza

The map could not load.
This is normally caused by a conflict with another plugin or a JavaScript error that is preventing our plugin's Javascript from executing. Please try disable all plugins one by one and see if this problem persists. If it persists, please contact WP Google Maps for support.

Cenník výjazdu trénera s hráčom na turnaj

Tréner NIE JE POVINNÝ ísť s hráčom na turnaj alebo iný výjazd,  ani s hráčmi na družstvá. Čiže ak tréner ide, je to vrámci jeho voľného času a dobrovoľne.

Sú dva druhy výjazdu trénera s hráčom:

  1. tréner ide sám od seba bez volania rodiča –  v takomto prípade si tréner môže účtovať náklady spojene s výjazdom, avšak v prípade,že sa rodič voči tomuto ohradí, nie je povinný ich uhradiť. Čiže je na zvážení rodiča, či podľa neho výjazd trénera bol, alebo nebol prospešný pre hráča
  2. trénera zavolal rodič (hráč-samozrejme rodič musí súhlasiť) a v takomto prípade sa trénerovi platí nasledovná finančná odmena
  • cestovné, ak ide vlastným autom (0,25 / km, počíta sa vzdialenosť, kedy tréner opustí mesto Prievidza až do príchodu spať domov. Plus poprípade letenka, transfery…
  • ubytovanie, ktoré je spojene s výjazdom v skutočnej výške
  • strava: od odchodu z domu až do príchodu naspať všetku stravu (v normálnom objeme). Samozrejme tréner sa aj so sverencom stravujú v primeraných zariadeniach. strava je len v prípade,ze je tréner s hráčom min. 5 hodín (ráta sa čas odchodu z domu do príchodu naspať)
  • platba za čas strávený s hráčom: je to 10 eur /hodina, poprípade 50 eur,ak je to do 8 hodín, alebo 90 eur 8-24 hodín. Vždy sa platí sadzba,ktorá je výhodnejsia pre rodiča. Čize ak ide tréner len na 3 hodinky,je to 30eur, nie 50eur.

Tento cenník platí v prípade každého trénera z klubu, ktorý ide s hráčom na výjazd. Cenník platí pre hráčov TAMR.