Kontakt

Martin Ryšavý
Email: rysavy.mato@gmail.com
Tel. č.: 0907/776151
Tenisové dvorce " TK Banik " Prievidza

The map could not load.
This is normally caused by a conflict with another plugin or a JavaScript error that is preventing our plugin's Javascript from executing. Please try disable all plugins one by one and see if this problem persists. If it persists, please contact WP Google Maps for support.

Hráčsky poplatok na letnú sezónu

Hráčsky poplatok je povinný pre všetkých hráčov, ktorí chcú mať pevné miesto v rozpise tréningov. Je to platba na  sezónu (máj-september) za využívanie dvorcov na tréningy a zápasy. Hráčsky poplatok sa po zaplatení nevracia (ani jeho časť)  v prípade,že hráč prestane mať záujem o hranie.

50 eur z je nutné uhradiť s nahlásením tréningov a to do 31.3.2023 . Druhú časť  potom prvý hrací týždeň.   Hráči, ktorí zaplatia hráčsky poplatok a odbrigádujú povinný počet hodín, už potom neplatia ani za dvorce počas tréningov, takže sa im účtuje iba tréning.

Hráčske poplatok na sezónu 2023 sú stanovené nasledovne: (Poplatok je bez ohladu na počet tréningov.)

!! Hráči,ktorí nechceli hrať družstvá za náš klub (bolo im to ponúknuté), alebo nespĺňajú podmienky „klubových hráčov“,  platia tento poplatok   vyšší!!! (vid podmienky v „cenníku“)

1) .     60 eur pre hráčov,ktorí v tomto roku dosiahli (dosiahnu) vek max 10 rokov

2).      120 eur pre hráčov, ktorí v danom roku dosiahli (dosiahnu)  vek 11 rokov a viac.

Povinnosti týchto hráčov:

– odpracovať 5 brigádnických hodín pri príprave tenisových dvorcov na začiatku sezóny (poplatok 5 eur za každu neodpracovanu hodinu) – ťažšia práca- odpracuje časť hodín rodič). Tieto hodiny nie je potrebne odpracovat, ak na to hráča,resp.rodiča nevyzvem. 

– riadiť sa pravidlami hrania na tenisových dvorcoch (v prípade potreby popolievať dvorce, pozametať, udržovať poriadok v šatni a okolí tenisových dvorcov – a to nielen po sebe,ale v prípade potreby aj inokedy)

– podieľať sa na údržbe tenisových dvorcov počas sezóny

Možnosti týchto hráčov:

– hráči majú možnosť hrať na tenisových dvorcoch podľa ich záujmu, pokiaľ sú dvorce voľné. VSTUP NA DVORCE JEDINE S VEDOMíM TRéNERA (na dvorce č.7 a 8) a s vedomím správcu na ostatné dvorce!!!  V prípade príchodu platiaceho hráča musia hráči klubu  dvorec upraviť a pustiť tohto hráča. Ak je väčší záujem  o hru na dvorci ako je kapacita dvorcov, rozhodujúce slovo má tréner (správca), ktorý určí poradie hrania. Nie je možnosť si rezervovať vopred dvorec na hranie. Hráči môžu hrať bez platenia len v prípade voľných dvorcov. 

– ak chce spolu hrať hráč,ktorý má zaplatený hráčsky poplatok s hráčom, ktorý ho zaplatený nemá  (aj s rodičom, kamarátom…) zaplatí sa poplatok za celý dvorec. Čiže bezplatne môžu hrať iba hráči medzi sebou.